Program Edukacyjny dla Niań

Nasz autorski program jest skierowany do dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Bazuje on na dwóch głównych filarach, jakimi są sztuka oraz języki. Program działa zgodnie z systemem miesięcznym. Oznacza to, że w każdym miesiącu wprowadzana jest nowa część materiałów. Każda kolejna edycja programu edukacyjnego NannyExpress składa się z dwugodzinnych warsztatów, podczas których…

Read more Program Edukacyjny dla Niań

Warsztaty

Warsztaty Nanny Express wyjaśniają jak należy używać programu edukacyjnego Nanny Express. Zajęcia, podczas których tłumaczony jest materiał, odbywają się raz w miesiącu i trwają dwie godziny. Na warsztatach udostępniane są wszelkie materiały edukacyjne dla rodziców oraz Niań z instrukcjami dokładnie opisującymi, w jaki sposób realizować gry oraz jak korzystać z materiałów edukacyjnych dla dzieci. Na…

Read more Warsztaty